Hotline : 

Usluge Pravnim Licima

 • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pruža korporativnim klijentima veliki broj usluga uključujući bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

Corporate Service

 • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.

Finansijski Izveštaji

 • Tromesecni nerevidirani finansijski izvestaji za II kvartal 2019
 • Tromesečni nerevidirani finansijski izveštaji za I kvartal 2019
 • Objavljivanje podataka i informacija Banke sa stanjem na dan 31.decembra 2018.godine
 • FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRSILA 31.DECEMBRA 2018.GODINE
 • Tromesecni nerevidirani finansijski izvestaji za III kvartal 2018
 • Objava podataka i informacija Banke sa stanjem na dan 30.06.2018. godine
 • Tromesecni nerevidirani finansijski izveštaji za I kvartal 2018
 • Tromesecni nerevidirani finansijski izveštaji za II kvartal 2018
 • Godisnji finansijski izvestaji za godinu koja se zavrsila 31 decembra 2017
 • Objavljivanje podataka i informacija Banke sa stanjem na dan 31. decembra 2017
 • Tromesečni nerevidirani finansijski izveštaji za III kvartal 2017
 • Finansijski Izveštaji Za Period Završen 31.December 2016. Godline
 • Objava Podataka I Informacija Banke Sa Stanjem Na Dan 31.12.2016.Godine
 • Objava Podataka I Informacija Banke Sa Stanjem Na Dan 30.06.2017.Godine

Financial Report